-70000VND

Pro S Sinh học – Chủ đề 1: Cơ sở vật chất và cơ chế di truyền

 • Tác giả: Phan Khắc Nghệ
 • Số trang: 408
 • Cty phát hành: MoonBook

 

200.000VNĐ 130.000VNĐ

Hết hàng

Mô tả

Pro S Sinh học – Từ cơ bản đến chuyên sâu Chủ đề 1: Cơ sở vật chất và cơ chế di truyền gồm 24 chuyên đề:

 1. Cấu trúc và chức năng ADN
 2. Các dạng bài tập cơ bản về chức năng ADN
 3. Bài tập nâng cao về cấu trúc ADN
 4. Cấu trúc và chức năng ARN và Protein.
 5. Gen, mã di truyền
 6. Nhân đôi ADN
 7. Công thức và bài tập cơ bản nhân đôi ADN
 8. Phiên mã
 9. Phương pháp giải bài tập phiên mã
 10. Dịch mã
 11. Phương pháp giải bài tập dịch mã
 12. Điều hòa hoạt động của gen
 13. Đột biến gen
 14. Công thức và bài tập cơ bản đột biến gen
 15. Bài tập nâng cao đột biến gen
 16. Cấu trúc và chức năng NST
 17. Nguyên phân
 18. Giảm phân
 19. Phương pháp giải bài tập giảm phân
 20. Bài tập giảm phân nâng cao
 21. Đột biến cấu trúc NST
 22. Đột biến số lượng NST
 23. Bài tập đột biến lệch bội
 24. Bài tập đột biến đa bội

Mỗi chuyên đề gồm có phần tóm tắt lý thuyết, phương pháp giải và trắc nghiệm tự luyện có đáp án (phần giải chi tiết có tích hợp ID câu hỏi để bạn đọc tra trên hệ thống moon.vn)

 

Thông tin bổ sung

Tác giả

Phát hành bởi

Có thể bạn thích…