-55000VND

Pro S Sinh học – Chủ đề 2: Tính Quy luật của hiện tượng di truyền

 • Tác giả: Phan Khắc Nghệ
 • Số trang: 481
 • Phát hành bởi: MoonBook

200.000VNĐ 145.000VNĐ

Mua ngay Áp dụng trong trường hợp quý khách chỉ mua một loại sản phẩm!

Mô tả

Pro S Sinh học – Chủ đề 2: Tính Quy luật của hiện tượng di truyền gồm 8 chuyên đề

 • Chuyên đề 1: Quy luật phân li-Các bài tập rèn luyện
 • Chuyên đề 2: Quy luật phân li độc lập
 • Chuyên đề 3: Tương tác gen và gen đa hiệu
 • Chuyên đề 4: Liên kết gen và hoán vị gen
 • Chuyên đề 5: Di truyền liên kết giới tính
 • Chuyên đề 6: Di truyền ngoài nhân
 • Chuyên đề 7: Ảnh hưởng của môi trường lên sự biểu hiện của gen-Các bài tập rèn luyện
 • Chuyên đề 8: Ôn tập quy luật di truyền

Sách Pro Sinh học chủ đề 2: Tính quy luật của hiện tượng di truyền được biên soạn bởi thầy giáo Phan Khắc Nghệ và cộng sự của MoonBook.

Thông tin bổ sung

Trọng lượng600 g
Tác giả

Phát hành bởi

Có thể bạn thích…