- 75000đ

Pro S Sinh học – Chủ đề 2: Tính Quy luật của hiện tượng di truyền

200.000VNĐ 125.000VNĐ

 • Tác giả: Phan Khắc Nghệ
 • Số trang: 481
 • Phát hành bởi: MoonBook
Mua ngay Mua nhanh sản phẩn này!

Mô tả

Pro S Sinh học – Chủ đề 2: Tính Quy luật của hiện tượng di truyền gồm 8 chuyên đề

 • Chuyên đề 1: Quy luật phân li-Các bài tập rèn luyện
 • Chuyên đề 2: Quy luật phân li độc lập
 • Chuyên đề 3: Tương tác gen và gen đa hiệu
 • Chuyên đề 4: Liên kết gen và hoán vị gen
 • Chuyên đề 5: Di truyền liên kết giới tính
 • Chuyên đề 6: Di truyền ngoài nhân
 • Chuyên đề 7: Ảnh hưởng của môi trường lên sự biểu hiện của gen-Các bài tập rèn luyện
 • Chuyên đề 8: Ôn tập quy luật di truyền

Sách Pro Sinh học chủ đề 2: Tính quy luật của hiện tượng di truyền được biên soạn bởi thầy giáo Phan Khắc Nghệ và cộng sự của MoonBook.

Phản hồi

Nhận xét

Thông tin bổ sung

Trọng lượng600 g
Tác giả

Phát hành bởi

Có thể bạn thích…