Bản quyền McMix Pro (1 PC – 1 máy tính)

500.000VNĐ

  • Bản quyền McMiX Pro –  Mã máy (licsene key, Licsene code)
  • Không giới hạn thời gian sử dụng
  • Không giới hạn số câu hỏi trong ngân hàng
  • Mỗi licsenes key McMix Pro chỉ dùng kích hoạt trên 1 máy tính.
Mua ngay Mua nhanh sản phẩn này!

Mô tả

Đối với bản McMix Pro mã máy (bản quyền theo máy tính cá nhân, licsense code,…): với bản này bản quyền tích hợp vào máy tính. Thầy cô chỉ cần cung cấp mã máy (licsene key McMix Pro) bên công ty sẽ gửi mã kích hoạt cho thầy cô.

Phản hồi

Nhận xét

Có thể bạn thích…